STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa jest częścią projektu ściśle powiązanego z budową Centrum Opiekuńczego w Gaci. Projekt ten jest dla nas najpilniejszy ze względu na duże potrzeby lokalnego społeczeństwa, stąd też bardzo intensywnie pracujemy by przygotować dla Państwa miejsce, w którym nasza wyspecjalizowana kadra będzie mogła pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. Wstępnie chcemy stworzyć placówkę, która będzie mogła pomieścić 30 osób.

Staramy się, by projekt jak najszybciej wdrożyć i móc zacząć pracę z osobami potrzebującymi opieki.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc bądź chcecie dowiedzieć się więcej na temat projektu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź bezpośrednio w naszym biurze.

AKTUALNOŚCI
MAMY BUDYNEK !!!! SZUKAMY FUNDUSZY NA WYREMONTOWANIE BUDYNKU NA CENTRUM OPIEKUŃCZE !!!!!!

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w marcu 2019 roku pozyskało budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci. W chwili obecnej działając na rzecz opieki osób starszych i niesamodzielnych, szczególnie osób posiadających duży deficyt samoopieki Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania funduszy na wyremontowanie byłego budynku  i stworzenie  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrwowotnej i Społecznej - Centrum Opiekuńczego z 30 łóżkami stacjonarnymi dla osób, którym rodzina nie jest w stanie zagwarantować opieki w warunkach domowych.

Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego -  dlatego możesz przekazać 1% podatku KRS 0000097983  na rzecz Stowarzyszenia lub darowiznę.

Możesz również złożyć dobrowolną darowiznę!!!!       

Nr konta Stowarzyszenia  22 1500 1533 1215 3003 3341 0000      

Adres do przelewu: 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

Zobacz szczegóły ...
SZUKAMY NOWEGO MIEJSCA POD BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZE

Z początkiem roku 2019 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zakończyło współpracę z Gminą Nowogród. W chwili obecnej działając na rzecz opieki osób starszych i niesamodzielnych, szczególnie osób posiadających duży deficyt samoopieki Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania miejsca i funduszy na zbudowanie w drugim miejscu Centrum Opiekuńczego z 30 łóżkami stacjonarnymi dla osób, którym rodzina nie jest w stanie zagwarantować opieki w warunkach domowych.

Od 2018 roku pozyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego -  dlatego możesz przekazać 1% podatku KRS 0000097983  na rzecz Stowarzyszenia lub darowiznę.

Możesz również złożyć dobrowolną darowiznę!!!!       

Nr konta Stowarzyszenia  22 1500 1533 1215 3003 3341 0000      

Adres do przelewu: 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

Zobacz szczegóły ...
W 2017 ROKU POZYSKALIŚMY PLANY I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

W dniu 17 lutego 2017 r  decyzją Starosta Łomżyński zatwierdził projekt budowy i udzielił pozwolenia na budowę dla Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, obejmującą budowę  budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" w miejscowości Sławiec. Opracowano  plan techniczny budowy budynku wraz  z badaniami podłoża gruntowego i opinią geotechniczną. Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Społecznej " Centrum Opiekuńcze" - czyli zakładu opiekuńczo -pielęgnacyjnego na terenie gminy Nowogród wpisuje się w strategię rozwoju stowarzyszenia, gdzie jednym z celów jest działalność lecznicza i pielęgnacyjno - opiekuńcza realizowana poprzez udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych na rzecz społeczeństwa oraz udzielanie pomocy rodzinom osób chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych w opiece nad nim. Grupą docelową klientów będą przede wszystkim osoby starsze (60+) oraz osoby niepełnosprawne, osoby z deficytem samoopieki. Budynek będzie przystosowany do świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do osób starszych, niewydolnych, w którym mieściło się będzie 30 miejsc całodobowych.

Zobacz szczegóły ...

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.