ŁOMŻA - STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Główna działalność Stowarzyszenia to:

 

  • prowadzenie szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych (szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i innych szkoleń podyplomowych)
  • udzielanie świadczeń opieki długoterminowej domowej - udzielanie świadczeń rehabilitacji domowej
  • udzielanie świadczeń opieki socjalno - bytowej
  • wspieranie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych posiadających deficyt opiekuńczy, którym niesprawność ogranicza całkowitą samodzielność w miejscu zamieszkania.

 

 

Podejmowane działania przez pielęgniarki, opiekunki i fizjoterapeutów wpływają na poprawę stanu zdrowia podopiecznego, zwiększają jego samodzielność. Poprawiają nie tylko jego stan fizyczny ale i psychiczny. Korzystnie wpływają na wydolność opiekuńczą rodziny podopiecznego i lepsze radzenie sobie ze skutkami choroby. Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez: przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów w prowadzonej edukacji, zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przestrzeganie opracowanych procedur jakości udzielania świadczeń i usług.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą pielęgniarki i położne. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a jako podmiot leczniczy udziela również profesjonalnych usług w zakresie opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz opieki socjalno-bytowej realizowanej przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. W planach Stowarzyszenia jest prowadzenie opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki.

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i niepełnosprawnych
  • wspieranie działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia
  • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia
  • współudział w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz integracji środowiska
  • prowadzenie działalności leczniczej - prowadzenie działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej

 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego powstało 8 marca 2002 r. Jako organizacja pozarządowa non-profit została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000097983. Od początku działalność Stowarzyszenia była skoncentrowana na prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, wspieraniu działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, współdziałaniu w inicjowaniu i koordynacji działań organów samorządowych na rzecz integracji środowiska.

 

Zarząd Stowarzyszenia w latach 2002 - 2004 reprezentowały:

Alicja Łada - Prezes
Janina Trzaska - Skarbnik
Joanna Chilińska - Sekretarz
Anna Karwowska - Członek
Hanna Klimczuk - Członek 
 

Zarząd Stowarzyszenia w latach 2004 - 2006 reprezentowały:

Hanna Waszkiewicz - Prezes
Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
Urszula Mościcka - Sekretarz
Anna Karwowska - Członek
Joanna Chilińska - Członek
 

Od 2006 do X 2014 Zarząd Stowarzyszenia reprezentowały:

Bożena Tomaszewska - Prezes
Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
Ewa Fiega - Sekretarz
Teresa Kwiecińska - Członek
Zuzanna Popkowska - Członek
 

Od X 2014 do III 2018 Zarząd Stowarzyszenia reprezentowały:

Bożena Tomaszewska - Prezes
Zuzanna Wiszniewska - Skarbnik
Zuzanna Popkowska - Sekretarz
Teresa Kwiecińska - Członek


Od  III 2018 Zarząd Stowarzyszenia reprezentują:

Bożena Tomaszewska - Prezes
Katarzyna Czerwińska - Skarbnik
Krystyna Ościłowicz - Sekretarz
Ewa Fiega - Członek
Zuzanna Wiszniewska - Członek


Pracownicy Stowarzyszenia:

1. Łada Alicja - koordynator ds. szkoleń

2. Fiega Ewa - specjalista ds. szkoleń, wykładowca

3. Czerwińska Katarzyna - główna księgowa

4. Waszkiewicz Hanna - pracownik administracyjny i merytoryczny, wykładowca

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.