Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Mapa strony Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Gminy Nowogród

Czytaj więcej...
demo1_1
KILKA SŁOW O NAS
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.
OFERTY

Aktualne oferty. Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

POBIERZ

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty i formularze.

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE INFORMACJE

Dodano: 04.09.2017

28.09.2017 RUSZA KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na kurs "LECZENIE RAN'" dla pielęgniarek

termin rozpoczęcia od 28.09.2017

Cena kursu: 600 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Chcesz się zarejestrować kliknij w link: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Każda osoba, która otrzymała BONUS w wysokości 100 zł. w trakcie rozpoczęcia specjalizacji w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, może wykorzystać  na w/w kurs.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – UMOWA PARTNERSTWA

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego poszukuje Partnera do realizacji Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Od Partnera Stowarzyszenie oczekuje doświadczenia w realizacji usług społecznych na terenie Gminy Nowogród w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Do zadań Partnera w ramach umowy partnerskiej będzie należało:

- nabór podopiecznych do projektu,

-umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń i w internecie

- opracowanie regulaminu naboru we współpracy ze Stowarzyszeniem

- wytypowanie podopiecznych do projektu

- podpisanie umowy partnerstwa , która znajduje się w załączeniu.

Oferty partnerstwa, które będą zawierały informacje o chęci współpracy i podjęcia się w / w zadań w ramach podpisanej umowy partnerstwa, prosimy składać do dnia 13.07.2017 w formie papierowej na adres biura: 18 – 400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ROZPOCZYNAMY KURSY

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynające się kursy:

 - Kurs specjalistyczny  ”Szczepienia ochronne” dla  położnych

termin rozpoczęcia od 26 czerwca 2017 do 06 września 2017

Cena kursu: 300 zł

- Kurs specjalistyczny  ”Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek 

termin rozpoczęcia od 27 czerwca 2017 do 06 września 2017

Cena kursu: 350 zł

- Kurs kwalifikacyjny  ”Pielęgniarstwo  rodzinne” dla pielęgniarek 

termin rozpoczęcia od 27 czerwca 2017 do 27 września 2017

Cena kursu: 1200 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

 

Każda osoba, która otrzymała BONUS w wysokości 100 zł. w trakcie rozpoczęcia specjalizacji w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, może wykorzystać  na w/w kurs.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Stowarzyszenie Pielęgniarek i  Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Sławcu i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

zapraszają na

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Gminy Nowogród

Na warsztatach będzie można się dowiedzieć m.in.:

- jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu;

- jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację;

- jak uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn.

Termin: 28.04.2017r. godz. 14:00 – 16:00

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mątwicy (świetlica)

Kontakt: (86) 217 – 55 – 61  lub  503 153 310

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ROZPOCZYNAMY KURS „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO”

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się kurs kurs specjalistyczny  „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

termin rozpoczęcia od 24 kwietnia 2017 do 07 lipca 2017

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena kursu: 450 zł

Każda osoba, która otrzymała BONUS w wysokości 100 zł. w trakcie rozpoczęcia specjalizacji w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, może wykorzystać  na w/w kurs.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ROZPOCZYNAMY KURS „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE”

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się kurs:

Kurs specjalistyczny  „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych

termin rozpoczęcia od 21 kwietnia 2017 do 23 czerwca 2017

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena kursu: 550 zł

Każda osoba, która rozpocznie kurs „Wywiad i badanie fizykalne” otrzyma stetoskop oraz rozpoczynając specjalizację w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych może wykorzystać otrzymany BONUS w wysokości 100 zł.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ZMIANA TERMINU KURSU „PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” DLA PIELĘGNIAREK

Informujemy, że nastąpiła zmiana rozpoczęcia Kursu kwalifikacyjnego  „Pielęgniarstwo  rodzinne” dla pielęgniarek

Termin rozpoczęcia od  czerwca 2017  do  września 2017r

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena kursu: 1200 zł

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ROZPOCZYNAMY SPECJALIZACJE

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynające się  specjalizacje w dziedzinie:

- pielęgniarstwo opieki paliatywnej

termin rozpoczęcia od 24 luty 2017  do 30 maja 2018r

- pielęgniarstwo chirurgiczne

termin rozpoczęcia od 26 luty 2017  do 30 maja 2018r

- pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

termin rozpoczęcia od 25 luty 2017  do 30 maja 2018r

- pielęgniarstwo internistyczne

termin rozpoczęcia od 27 luty 2017  do 30 maja 2018r

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu.

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena specjalizacji: 3 500 zł

Każda osoba, która podejmie specjalizację w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych otrzyma BONUS w wysokości 100 zł do wykorzystania w ciągu trwania specjalizacji na dowolny kurs organizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego.

Zobacz szczegóły ...

Dodano: 28.08.2017

ROZPOCZNYNA SIĘ KURS „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO”

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się kurs:

Kurs specjalistyczny  „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

termin rozpoczęcia od 24 stycznia 2017 do 21 marca 2017r

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Cena kursu: 450 zł

 

Zobacz szczegóły ...
Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
Copyright © 2016