STOWARZYSZENIE PARTNEREM PWSIiP W ŁOMŻY

2018-09-24 15:01:08

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Partnerem PWSIiP w Łomży w projekcie pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Do zadań Partnera projektu będzie należało przygotowanie programu rozwojowego Uczelni oraz opracowanie podręcznika symulacji.

Program będzie zawierał wszystkie realizowane działania w projekcie, które wpłyną na poprawę, jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo poprzez symulację medyczną. Program rozwojowy w efekcie podnoszący, jakość kształcenia na Uczelni zostanie zatwierdzony przez Senat Uczelni.

W zakresie zadania - opracowanie podręcznika symulacji - Partner opisze zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, przede wszystkim w zakresie symulacji wysokiej wierności (zasady tworzenia scenariuszy i przygotowania symulacji, prowadzenie sesji symulacyjnej, przekazywanie informacji zwrotnej (debriefing). Podręcznik może być wzbogacony o elementy przygotowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innych form symulacji (tworzenie wirtualnych pacjentów, zasady szkolenia i rekrutacji standaryzowanych pacjentów oraz tworzenie scenariusza sesji symulacyjnych z udziałem standaryzowanych pacjentów), zasady nauczania praktycznego, nauczanie przy łóżku chorego, nauczanie umiejętności miękkich, możliwości wykorzystania e-learningu, zasady tworzenia i prowadzenia OSCE.

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 

 

2023-03-21 08:54:07
BEZPŁATNE KURSYh

W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursów: ·      Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek w terminie  19 kwiecień - 6 czerwiec 2023  ·      Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych w terminie  20 kwiecień - 27 czerwiec 2023 ·      Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w terminie  4 maj - 7 lipiec 2023 ·      Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych w terminie 4 wrzesień - 3 grudzień 2023 ·      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w terminie 19 wrzesień - 29 listopad 2023 ·      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych  w terminie 18 październik - 19 grudzień 2023   Stowarzyszeni Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.

Czytaj więcej...
2020-05-27 11:56:07
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2023 ROKh

PLANY SZKOLEŃ W  2023 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-09-08 2025-02-20 4 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-06-02 2024-09-30 4 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-09-09 2025-02-21 4 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-10 2025-02-22 4 500,00 zł        5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-09-11 2025-02-23 4 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-09-22 2025-02-25 4 500,00 zł        7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-10-23 2025-03-31 4 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2023-06-23 2024-09-31 4 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-10-17 2025-03-31 4 500,00 zł      10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  2023-10-07 2025-03-30 4 500,00 zł      13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-10-22 2025-03-31 4 500,00 zł     14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-09-22 2025-02-25 4 500,00 zł     15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-07-01 2024-10-02 4 500,00 zł   KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-11-15 2024-03-18 1 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2023-09-14 2023-12-15 1 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-06-06 2023-10-17 1 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-05-16 2023-09-05 1 500,00 zł      5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych 2023-09-09 2023-12-10 1 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-06 2023-12-07 1 500,00 zł        7.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2023-11-24 2024-03-30 1 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-11-16 2024-03-19 1 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-11-17 2024-03-20 1 500,00 zł       10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2023-09-05 2023-12-12 1 500,00 zł     11. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 2023-12-05 2024-04-09 1 500,00 zł      12. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2023-11-14 2024-03-19 1 500,00 zł      13. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-09-15 2023-12-16 1 500,00 zł      14. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2023-12-06 2024-04-10 1 500,00 zł      15. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek 2023-06-08 2023-09-15 1 500,00 zł      16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-08-28 2023-12-11 1 500,00 zł      17. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2023-11-17 2024-03-20 1 500,00 zł      18. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-12-05 2024-04-09 1 500,00 zł      19. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-08-11 2023-12-18 1 500,00 zł      20. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2023-09-20 2023-12-28 1 500,00 zł      21. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 2023-12-06 2024-04-10 1 500,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie 1. Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek                       - PROJEKT  NIPIP 2023-04-19 2023-06-06 BEZPŁATNY 2. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgnairek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-04-20 2023-06-27 BEZPŁATNY 3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-05-04 2023-07-07 BEZPŁATNY 4. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-09-04 2023-12-03 BEZPŁATNY 5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych       - PROJEKT  NIPIP 2023-09-19 2023-11-29 BEZPŁATNY      6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-10-18 2023-12-19 BEZPŁATNY      7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-12 600 zł      8. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2023-10-17 2023-11-14 600 zł      9. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-19 550 zł     10. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2023-04-24 2023-05-17 650 zł      11. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2023-10-08 2023-11-18 500 zł      12. Leczenie ran dla pielęgniarek 2023-09-17 2023-10-29 700 zł      13. Leczenie ran dla położnych 2023-09-18 2023-10-30 600 zł      14. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2023-06-07 2023-07-11 500 zł      15. Szczepienia ochronne dla położnych 2023-06-08 2023-07-12 450 zł      16. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2023-09-12 2023-10-24 500 zł      17. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2023-09-13 2023-10-25 450 zł      18. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2023-10-19 2023-11-25 500 zł      19. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2023-10-06 2023-12-08 500 zł      20. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2023-06-11 2023-07-03 600 zł      21. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2023-10-27 2023-12-08 500 zł      22. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł      23. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł      24. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2023-05-29 2023-06-26 600 zł      25. Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek 2023-10-25 2023-12-07 600 zł      26. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek 2023-05-18 2023-06-29 650 zł      27. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych 2023-09-27 2023-10-25 1000 zł   Panowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

Czytaj więcej...