2022-12-13 12:04:07
21.12.2022 ROZPOCZYNAMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK ! DOPISZ SIĘ !h

Prowadzimy intensywny nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielegniarek. Termin  rozpoczęcia to 21 grudnia 2022 roku. Pełny cykl szkolenia będzie trwał do 26 kwietnia 2024 roku. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). Specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek.Do szkolenia specjalizacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które: - posiadają prawo wykonywania zawodu- posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych, edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Więcej informacjo o szkoleniu specjalizacyjnym możecie Państwo otrzymać bezpośrednio w naszej siedzibie lub pod numerem telefonu tel. 86 216 27 71 W razie pytań, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł

Czytaj więcej...
2022-12-13 10:56:27
20.12.2022 ROZPOCZYNAMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK ! DOPISZ SIĘ !h

Prowadzimy intensywny nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielegniarek. Termin  rozpoczęcia to 20 grudnia 2022 roku. Pełny cykl szkolenia będzie trwał do 26 kwietnia 2024 roku. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). Specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek.Do szkolenia specjalizacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które: - posiadają prawo wykonywania zawodu- posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych, edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Więcej informacjo o szkoleniu specjalizacyjnym możecie Państwo otrzymać bezpośrednio w naszej siedzibie lub pod numerem telefonu tel. 86 216 27 71 W razie pytań, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł

Czytaj więcej...