AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE SPRAWY

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PILNE !!!! PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS

PILNE !!!! PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS "WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY"

Planujemy rozpocząć 08 października !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych w terminie 08 październik - 30 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS DLA  POŁOŻNYCH

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS DLA POŁOŻNYCH "MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU..."

Planujemy rozpocząć 22 września !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu  dla  położnych w terminie 21 wrzesień - 23 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS "RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA"

Planujemy rozpocząć  28 września !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Resyscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych w terminie 28 wrzesień - 28 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ BEZPŁATNY KURS "EKG"

Planujemy rozpocząć 19 września !!!!!!   Zapisujcie się  !!! W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursu: ·      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w terminie 19 wrzesień - 29 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
BEZPŁATNE  KURSY

BEZPŁATNE KURSY

W związku z podpisaniem umowy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysoko-mazowieckiego, zambrowskiego oraz miasta Łomży w zakresie kursów: ·      Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych w terminie  08 październik - 30 listopad 2023 ·      Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych w terminie22 wrzesień - 5 grudzień 2023 ·      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w terminie 19 wrzesień - 29 listopad 2023 ·      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych  w terminie 28 wrzesień - 28 listopad 2023   Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zapewnia zestaw materiałów biurowych, e-czytnik lub tablet, przerwę kawową i zimny bufet.  Prosimy o zapisywanie się na w/w kursy przez SMK. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z założeniami w/w projektu pielęgniarka / położna może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. NIPiP weryfikuje to po numerze PESEL uczestnika.
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ  JESIEŃ 2023 ROK / 2024 ROK

AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ JESIEŃ 2023 ROK / 2024 ROK

PLANY SZKOLEŃ W  2023 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-10-19 2025-03-31 4 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-12-021 2025-04-30 4 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-10-26 2025-03-31 4 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2024-06-28 2025-09-30 4 500,00 zł        5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-06-29 2025-09-30 4 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-10-26 2025-03-31 4 500,00 zł        7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-10-23 2025-03-31 4 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2023-10-27 2025-03-31 4 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-10-17 2025-03-31 4 500,00 zł      10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-10-06 2025-03-30 4 500,00 zł      12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  2024-04-05 2025-09-05 4 500,00 zł      13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-10-22 2025-03-31 4 500,00 zł     14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2024-02-02 2025-05-23 4 500,00 zł     15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-10-27 2025-03-31 4 500,00 zł   KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-11-15 2024-03-18 1 800,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2023-10-10 2024-02-06 1 800,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2024-05-16 2024-09-20 1 800,00 zł      5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych 2024-05-18 2024-09-22 1 800,00 zł        6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-06 2023-12-07 1 800,00 zł        7.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2024-09-14 2024-12-15 1 800,00 zł        8. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2024-11-16 2025-03-19 1 800,00 zł        9. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł       10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-06-13 1 800,00 zł     11. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 2024-03-07 2024-06-14 1 800,00 zł      12. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2024-11-14 2025-03-19 1 800,00 zł      13. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2024-09-15 2024-12-16 1 800,00 zł      14. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2024-12-06 2025-04-10 1 800,00 zł      15. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      16. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł      17. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2024-12-05 2025-04-09 1 800,00 zł      18. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2024-09-20 2024-12-28 1 800,00 zł      20. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 2023-12-06 2024-04-10 1 800,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie 1. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgnairek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-09-21 2023-11-23 BEZPŁATNY 2. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-09-22 2023-12-05 BEZPŁATNY 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych       - PROJEKT  NIPIP 2023-09-19 2023-11-29 BEZPŁATNY      4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych - PROJEKT  NIPIP 2023-10-18 2023-12-19 BEZPŁATNY      5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-12 700 zł      6. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2024-10-17 2024-11-14 700 zł      7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-11-07 2023-12-19 700 zł      8. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2024-03-24 2024-05-05 800 zł      9. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2024-10-08 2024-11-18 650 zł      10. Leczenie ran dla pielęgniarek 2024-09-17 2024-10-29 800 zł      11. Leczenie ran dla położnych 2024-09-18 2024-10-30 700 zł      12. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-04-25 650 zł      13. Szczepienia ochronne dla położnych 2024-03-07 2024-04-26 600 zł      14. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-12 2024-10-24 700 zł      15. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-13 2024-10-25 650 zł      16. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2024-10-19 2024-11-25 700 zł      17. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2024-10-06 2024-12-08  2 500 zł      18. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2024-02-21 2024-03-28 800 zł      19. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2024-10-27 2024-12-08 800 zł      20. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      21. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      22. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2024-03-21 2024-04-30 800 zł      23. Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek 2024-10-25 2024-12-07 800 zł      24. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek 2024-04-16 2024-05-28 800 zł      25. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych 2024-09-27 2024-10-25  2 000 zł 26. Endoskopia dla pielęgniarek 2023-11-07 2023-12-14 800 zł   Planowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

NASI PARTNERZY