AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE SPRAWY

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

DOPISZ SIĘ !!! 17.11.2022 roku ruszamy kurs specjalistyczny SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek

DOPISZ SIĘ !!! 17.11.2022 roku ruszamy kurs specjalistyczny SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek

Prowadzimy intensywny nabór na  kurs specjalistyczny w zakresie  SZCZEPIENIA  OCHRONNE  dla pielęgniarek. Termin  rozpoczęcia rozpoczęcia to 17 listopad  2022 r , a zakończenia  15 grudnia 2022 r.  Zajęcia teoretyczne będą odbywały się   17 XI, 20 XI, 26 XI , a praktyka od 28 XI do 15 grudnia. Zakończenie i egzamin 15 XII.2022 roku. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl Cena kursu: 450 zł
PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK

PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na  szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie: PIELĘGNIARSTWO  GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE  dla położnych w terminie 02.12.2022 - 30.04.2024  PIELĘGNIARSTWO  OPERACYJNE  dla pielęgniarek w terminie 03.12.2022 - 30.04.2024 PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE  dla pielęgniarek w terminie 09.12.2022 - 30.04.2024 PIELĘGNIARSTWO  NEONATOLOGICZNE  dla pielęgniarek w terminie 11.12.2022 - 30.04.2024 PIELĘGNIARSTWO  PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek w terminie 10.12.2022 - 30.04.2024 Zajęcia teoretyczne będą odbywały się   raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł
ZAPISZ SIĘ !!! PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

ZAPISZ SIĘ !!! PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  PIELĘGNIARSTWO  CHIRURGICZNE  dla pielęgniarek. Termin  rozpoczęcia to 16 grudzień  2022 r do 30 kwietnia 2024 r.  Zajęcia teoretyczne będą odbywały się   raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł
DOPISZ SIĘ !!!  22.10.2022 ROZPOCZĘLIŚMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

DOPISZ SIĘ !!! 22.10.2022 ROZPOCZĘLIŚMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  PIELĘGNIARSTWO  ANESTEZJOLOGICZNE I  INTENSYWNEJ  OPIEKI  dla pielęgniarek. Termin  rozpoczęcia to 22 październik  2022 r do 31 marca 2024 r.  Zajęcia teoretyczne będą odbywały się   raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł
DOPISZ SIĘ !!!!! 21.10.2022 ROZPOCZĘLIŚMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

DOPISZ SIĘ !!!!! 21.10.2022 ROZPOCZĘLIŚMY SPECJALIZACJĘ PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

Prowadzimy intensywny nabór na  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  PIELĘGNIARSTWO  INTERNISTYCZNE  dla pielęgniarek. Termin  rozpoczęcia to 21 październik  2022 r do 31 marca 2024 r.  Zajęcia teoretyczne będą odbywały się   raz w miesiącu  (piątek, sobota, niedziela). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl Cena specjalizacji: 4500 zł
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2022 ROK

AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2022 ROK

PLANY SZKOLEŃ W  2022 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2022-10-21 2024-03-31 4 500,00 zł        2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2022-12-01 2024-04-30 4 500,00 zł        3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2023-02-10 2024-05-15 4 500,00 zł        4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-02-11 2024-05-16 4 500,00 zł        5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-02-12 2024-05-17 4 500,00 zł        6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022-10-22 2024-03-31 4 500,00 zł        7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-10-23 2025-03-31 4 500,00 zł        8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2022-12-02 2024-04-30 4 500,00 zł        9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-10-17 2025-03-31 4 500,00 zł        10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2022-12-03 2024-04-30 4 500,00 zł        11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2022-10-27 2024-03-31 4 500,00 zł        12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (Łomża) 2022-12-09 2024-04-30 4 500,00 zł        13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-10-22 2025-03-31 4 500,00 zł        14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2022-12-11 2024-04-30 4 500,00 zł        15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2022-12-10 2024-04-30 4 500,00 zł   KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2023-03-08 2023-06-21 1 400,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2023-09-14 2023-12-15 1 400,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2022-11-16 2023-03-29 1 400,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022-11-17 2023-03-30 1 400,00 zł        5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2023-09-06 2023-12-07 1 400,00 zł        6.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2023-11-24 2024-03-30 1 400,00 zł        7. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-03-15 2023-06-28 1 400,00 zł        8. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-03-16 2023-06-29 1 400,00 zł        9. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2022-11-23 2023-04-04 1 400,00 zł        10. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2023-11-16 2024-03-17 1 400,00 zł        11. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2023-09-15 2023-12-16 1 400,00 zł        12. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2023-04-07 2023-07-08 1 400,00 zł        13. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek 2023-06-08 2023-09-15 1 400,00 zł        14. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2023-08-10 2023-12-17 1 400,00 zł        15. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2023-04-26 2023-08-22 1 400,00 zł        16. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-04-27 2023-08-23 1 400,00 zł        17. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2023-08-11 2023-12-18 1 400,00 zł        18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2023-03-20 2023-06-27 1 400,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2022-11-14 2023-01-09 600 zł         2. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2022-11-19 2022-12-09 600 zł         3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-02-21 2023-03-28 550 zł         4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2023-04-24 2023-05-30 650 zł         5. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2023-10-08 2023-11-18 500 zł         6. Leczenie ran dla pielęgniarek 2023-09-17 2023-10-29 700 zł         7. Leczenie ran dla położnych 2023-09-18 2023-10-30 600 zł         8. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2022-11-15 2022-12-20 450 zł         9. Szczepienia ochronne dla położnych 2022-11-16 2022-12-21 400 zł         10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2023-04-03 2023-05-13 500 zł         11. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2023-04-04 2022-05-14 450 zł         12. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2023-10-19 2023-11-25 500 zł         13. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2023-10-06 2023-12-08 500 zł         14. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2023-06-11 2023-07-03 500 zł         15. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2023-10-27 2023-12-08 500 zł         16. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł         17. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2023-10-05 2023-11-30 500 zł         18. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2023-05-29 2023-06-26 550 zł   Panowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

NASI PARTNERZY