Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / 16.02.2018 RUSZA KURS WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Aktualności i bieżące informacje
Dodano: 18 January 2018
16.02.2018 RUSZA KURS WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny  ”Wywiad i badanie fizykalne” dla  pielęgniarek położnych

termin rozpoczęcia  16 luty 2018

termin zakończenia 20 kwiecień 2018

Cena kursu: 550 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Każda osoba, która rozpocznie kurs „Wywiad i badanie fizykalne” otrzyma stetoskop.

Każda osoba, która otrzymała BONUS w wysokości 100 zł. w trakcie rozpoczęcia specjalizacji w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, może wykorzystać  na w/w kurs.

Warto zobaczyć również...
Dodano: 06 July 2018
DOPISZ SIĘ NA SPECJALIZACJĘ PEDIATRYCZNĄ

Za pomocą systemu SMK można jeszcze dopisać się na szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo pediatryczne" dla pielęgniarek w Dziekanowie Leśnym.

Przypominamy, że specjalizacja "Pielęgniarstwo pediatryczne" dla pielęgniarek ruszyła 8 czerwca 2018 roku i będzie trwała do 31 października 2019 roku. 

System SMK w specjalizacjach umożliwia dopisanie się do specjalizacji jeszcze przez 4 miesiące od rozpoczęcia.

Osoby jeszcze zainteresowane rozpoczęciem tej specjalizacji serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 86 216 2771.

Zobacz szczegóły ...
Dodano: 14 March 2018
DOPISZ SIĘ NA SPECJALIZACJĘ INTERNISTYCZNĄ !!!!!!!!!

Za pomocą systemu SMK można jeszcze dopisać się na szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo internistyczne" dla pielęgniarek.

Przypominamy, że specjalizacja "Pielęgniarstwo internistyczne" dla pielęgniarek ruszyła 23 lutego 2018 roku i będzie trwała do 31 maja 2019 roku. 

System SMK w specjalizacjach umożliwia dopisanie się do specjalizacji jeszcze przez 4 miesiące od rozpoczęcia.

Osoby jeszcze zainteresowane rozpoczęciem tej specjalizacji serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 86 216 2771.

Więcej informacji pod telefonem 86 216 2771 

Zobacz szczegóły ...
Dodano: 18 January 2018
16.02.2018 RUSZA KURS WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Prowadzimy intensywny nabór na rozpoczynający się Kurs specjalistyczny  ”Wywiad i badanie fizykalne” dla  pielęgniarek położnych

termin rozpoczęcia  16 luty 2018

termin zakończenia 20 kwiecień 2018

Cena kursu: 550 zł

tel. 862162771; e-mail: spip.lomza@wp.pl

Każda osoba, która rozpocznie kurs „Wywiad i badanie fizykalne” otrzyma stetoskop.

Każda osoba, która otrzymała BONUS w wysokości 100 zł. w trakcie rozpoczęcia specjalizacji w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, może wykorzystać  na w/w kurs.

Zobacz szczegóły ...
Dodano: 18 January 2018
JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Stowarzyszenie uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP przez co  uczestnicy szkoleń mają dostęp do funduszy EFS. 

W województwie podlaskim realizowany jest projekt "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.3.1/3.2.2 RPO". W ramach projetu realizowane będą Bony szkoleniowe na kwalifikacyjne  kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Maksymalne finansowanie do wysokości 88 % wartości kształcenia. Projekt realizowany jest przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz NOT w Łomży.

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to maksymalnie 9 tysięcy złotych na osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 9 tysięcy dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosi manimalnie 12 %.

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.2 RPO to maksymalnie 15 tysięcy złotych na osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych do łącznej kwoty 15 tysięcy dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosi manimalnie 12 %.

Zainteresowane osoby mogą wysłać zgłoszenia za pomocą portalu www.bony naszkolenie.pl lub składać osobiście w Biurze Doradców Kariery - zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.

Adresy Biur Doradców Kariery dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020r.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz szczegóły ...
Dodano: 18 January 2018
ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ

W dniu 20 listopada 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało Certyfikat PN - EN ISO 9001:2015  w zakresie Usług szkoleniowych dla personelu medycznego oraz w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.

Poprzez uzuskanie certyfikatu:

- potwierdzamy profejonalizm naszego Stowarzyszenia,

- ułatwiamy uczestnikom dokonanie wyboru dostawcy usług szkoleniowych,

- uczestnicy uzyskują dostęp do funduszy EFS (wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP)

- zwiększamy skuteczność Stowarzyszenia i podnosimy jakość oferowanych usług szkoleniowo - rozwojowych.

Zobacz szczegóły ...
Dodano: 30 November 2017
Można dopisać się jeszcze na specjalizację ginekologiczno-położniczą dla położnych !!!

Za pomocą systemu SMK można jeszcze dopisać się na szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze" dla położnych.

Przypominamy, że specjalizacja "Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze" dla położnych ruszyła 24 listopada 2017 roku i będzie trwała do 31 maja 2019 roku. 

System SMK w specjalizacjach umożliwia dopisanie się do specjalizacji jeszcze przez 3 miesiące od rozpoczęcia.

Osoby jeszcze zainteresowane rozpoczęciem tej specjalizacji serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 86 216 2771.

Więcej informacji pod telefonem 86 216 2771 

Zobacz szczegóły ...
Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.