AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE SPRAWY

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

28.12.2023 Ruszyła specjalizacja psychiatryczna !!! DOPISZ  SIĘ !!!!

28.12.2023 Ruszyła specjalizacja psychiatryczna !!! DOPISZ SIĘ !!!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 28.12.2023 r  do 30.04.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  psychiatryczne” dla pielęgniarek      Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  28.12.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     30.04.2025r.                     Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
27.10.2023  Ruszyła specjalizacja ginekologiczno - położnicza !!! DOPISZ SIĘ !!!

27.10.2023 Ruszyła specjalizacja ginekologiczno - położnicza !!! DOPISZ SIĘ !!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 27.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  ginekologiczno - położnicze” dla położnych      Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  27.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.                     Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
26.10.2023 Ruszyła specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki!!! DOPISZ SIĘ !!!!

26.10.2023 Ruszyła specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki!!! DOPISZ SIĘ !!!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 26.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek                    Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  26.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.                  Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
25.10.2023  Ruszyła specjalizacja chirurgiczna !!! DOPISZ SIĘ !!!!

25.10.2023 Ruszyła specjalizacja chirurgiczna !!! DOPISZ SIĘ !!!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 25.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  chirurgiczne” dla pielęgniarek               Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  25.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r.       Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
19.10.2023  Ruszyła specjalizacja internistyczna !!! DOPISZ SIĘ !!!!

19.10.2023 Ruszyła specjalizacja internistyczna !!! DOPISZ SIĘ !!!!

Stowarzyszenie  Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji  i  Doskonalenia  Zawodowego w Łomży  informuje, że od dnia 19.10.2023 r  do 31.03.2025r organizuje szkolenie  specjalizacyjne  w  dziedzinie:„Pielęgniarstwo  internistyczne” dla pielęgniarek Łączna  liczba  godzin  szkolenia  wynosi -  857  godz.  dydaktycznych, w  tym:a)  zajęcia teoretyczne    - 430  godz. dydaktycznychb)  zajęcia praktyczne    -  427  godz.  dydaktycznych                           Tryb  szkolenia:   niestacjonarny.Termin  rozpoczęcia  specjalizacji:  19.10.2023 r.    o   godz. 9,00  Miejsce  specjalizacji:  Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Doskonalenia Zawodowego w  Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, Sala  wykładowa - II   piętro.Termin  zakończenia specjalizacji :     31.03.2025r. Harmonogram zajęć teoretycznych oraz  praktycznych  zostanie  podany    dla  każdej  grupy/osoby  w  dniu  19. 10. 2023r.Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 5000,00 zł.                      Organizator  specjalizacji  nie  pokrywa   kosztów  dojazdu  i  zakwaterowania.
AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ  2024 ROK

AKTUALNE PLANY SZKOLEŃ 2024 ROK

PLANY SZKOLEŃ W  2024 ROKU   SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2023-10-19 2025-03-31          2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2024-06-21 2025-09-28          3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 2024-06-21 2025-09-27          4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2024-06-28 2025-09-30          5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-06-29 2025-09-30          6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2023-10-26 2025-03-31          7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2024-10-23 2026-03-31          8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 2023-10-27 2025-03-31          9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2024-10-17 2026-03-31        10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2024-10-06 2026-03-30        11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2023-10-25 2025-03-31        12. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  2024-04-05 2025-09-05        13. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2024-10-22 2026-03-31       14. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 2024-02-02 2025-05-23       15. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2023-12-28 2025-04-30     KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie   Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2024-04-17 2024-09-04 1 800,00 zł        2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł        3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2024-04-18 2024-09-05 1 800,00 zł        4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2024-05-16 2024-09-20 1 800,00 zł      5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla położnych 2024-11-19 2025-03-26 1 800,00 zł        6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 2024-09-06 2024-12-07 1 800,00 zł        7.  Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 2024-09-14 2024-12-15 1 800,00 zł        8. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 2024-11-16 2025-03-19 1 800,00 zł        9. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł       10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-06-13 1 800,00 zł     11. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 2024-03-07 2024-06-14 1 800,00 zł      12. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 2024-11-14 2025-03-19 1 800,00 zł      13. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 2024-09-15 2024-12-16 1 800,00 zł      14. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 2024-12-06 2025-04-10 1 800,00 zł      15. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      16. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2024-11-17 2025-03-20 1 800,00 zł      17. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 2024-12-05 2025-04-09 1 800,00 zł      18. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 2024-12-28 2025-04-23 1 800,00 zł      19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 2024-09-20 2024-12-28 1 800,00 zł      20. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 2024-06-04 2024-09-18 1 800,00 zł KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena za szkolenie      1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2024-05-07 2024-06-18 700 zł      2. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 2024-10-17 2024-11-14 700 zł      3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2024-04-16 2024-06-11 700 zł      4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2024-03-24 2024-05-05 800 zł      5. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2024-10-08 2024-11-18 650 zł      6. Leczenie ran dla pielęgniarek 2024-09-17 2024-10-29 800 zł      7. Leczenie ran dla położnych 2024-09-18 2024-10-30 700 zł      8. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2024-03-06 2024-04-25 650 zł      9. Szczepienia ochronne dla położnych 2024-03-07 2024-04-26 600 zł      10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część I- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-12 2024-10-24 700 zł      11. Ordynowanie leków i wypisywanie recept –część II- dla pielęgniarek i położnych 2024-09-13 2024-10-25 650 zł      12. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 2024-10-19 2024-11-25 700 zł      13. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 2024-10-06 2024-12-08  1 500 zł      14. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 2024-02-21 2024-03-28 800 zł      15. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 2024-10-27 2024-12-08 800 zł      16. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      17. Terapia bólu ostrego dla dorosłych 2024-10-05 2024-11-30 700 zł      18. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 2024-03-21 2024-04-30 800 zł      19. Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek 2024-10-25 2024-12-07 800 zł      20. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dla pielęgniarek 2024-04-16 2024-05-28 800 zł      21. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych 2024-09-27 2024-10-25  2 000 zł   22. Endoskopia dla pielęgniarek 2024-04-11 2024-05-16 800 zł   23. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych 2024-09-10 2024-10-30 1 200 zł 24. Rehabilitacja osób z przewlwkłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek 2024-10-22 2024-12-03 800 zł   Planowane terminy szkoleń są orientacyjne. Z chwilą uzbierania grupy uczestników termin szkolenia może zostać przyśpieszony !!!!!!

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

NASI PARTNERZY